Reach

‘REACH’ (The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances) lovgivningen (EC 1907/2006) trådte i kraft den 1. juni 2007.

‘REACH’ kræver at alle former for substanser >1tpa, der produceres i- eller importeres til EU, registreres hos ‘ECHA’ (the European Chemicals Agency). Registreringsprocessen kræver at virksomheder indsender en informationsmappe med kemisk sikkerhedsprocedurer, som detaljeret beskriver risici ved afbenyttelse af de producerede substanser, der importeres eller produceres.

INEOS søger at opretholde deres ‘REACH’ forpligtelser i håbet om at mindske risikoen for helbredsproblemer og miljøforurening som følge af kemikalierne, samt at øge den frie handel og det generelle ansvarsniveau. INEOS har succesfuldt registreret samtlige substanser, virksomheden producerer og/eller importerer, og arbejder kontinuerligt på at imødekomme lovgivningsmæssige krav inden for deadline. Har du spørgsmål i forhold til, hvordan Lautrup Chemicals følger ‘REACH’, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Ydermere har INEOS rapporteret samtlige producerede og/eller importerede substanser til ‘the Classification and Labelling Inventory’, som er et krav ifølge (EC) 1272/2008 forordningen, med henblik på klassificeringen, mærkning og indpakning af substanser og miksturer (CLP).

Vigtig information:

  • Polymer fritages fra registrering
  • Dog skal alle råmaterialer registreres
  • INEOS er forpligtet til at respektere denne lovgivning, og vil udelukkende benytte sig af råmaterialer, der opfylder ‘REACH’ betingelser.

Alternativt kan du klikke på nedenstående link for at se ‘INEOS Olefins & Polymers’ seneste REACH update:

2019 REACH Update

ISO

Lokation ISO Registreringer
Bamble
Geel
Grangemouth
Koeln
Lavera PP
Lavera PE
Lillo
Rosignano
Sarralbe

INFORMATION OM PRODUKTFORVALTNING

Explanatory note about Regulatory Certificate

VIL DU HØRE MERE?

KONTAKT OS